Timelistemal

Dette er en mal for å administrere fleksitid, avspasering, ferie, sykedager, fravær osv.
Systemet er programmert i Excel, og er svært enkelt og intuitivt å bruke.
Timelistemal kan lastes ned her