1.  Matteus evangelium
 2.  Markus evangelium
 3.  Lukas evangelium
 4.  Johannes evangelium
 5. Apostlenes gjerninger
 6. Paulus' brev til romerne
 7. Paulus' første brev til korintierne
 8. Paulus' annet brev til korintierne
 9. Paulus' brev til galaterne
 10. Paulus' brev til efeserne
 11. Paulus' brev til filippenserne
 12. Paulus' brev til kolossenserne
 13. Paulus' første brev til tessalonikerne
 14. Paulus' annet brev til tessalonikerne
 15. Paulus' første brev til Timoteus
 16. Paulus' annet brev til Timoteus
 17. Paulus' brev til Titus
 18. Paulus' brev til Filemon
 19. Brevet til hebreerne
 20. Jakobs brev
 21. Peters første brev
 22. Peters annet brev
 23. Johannes' første brev
 24. Johannes' annet brev
 25. Johannes' tredje brev
 26. Judas' brev
 27. Johannes' åpenbaring