BIBELEN


Bibelselskapets utgave av 1930


Det Norske Bibelselskap har copyright til 1930-oversettelsen.
Bibelselskapet har gitt tillatelse til ikke-kommersiell bruk av oversettelsen.